REGISTRACE PRODEJCE

Řada z vás již na Memorial Air Show využila možnosti mít zde svůj stánek. Je to jedinečná možnost nabídnout své produkty desetitisícům zákazníků. Prostor letiště je prostorově omezen a proto nás kontaktujte vyplněním krátkého formuláře níže.
Kontaktní osobou mezi prodejci na pořadatelem je Pavel Líska,
tel. 605 332818