Seznam vystupujících

19.06.2019Seznam vystupujících letadel aktualizujeme při každé větší změně. 

Tento seznam lze považovat za téměř finální. Samozřejmě technika nebo počasí jej může ovlivnit. Finální program včetně časů zveřejníme v pátek v pozdním odpoledni.